PG Slots USŁUGI » XY-Sensing
USŁUGI 

Od prostych do złożonych systemów radarowych dostosowanych do potrzeb użytkownika  

XY-Sensing

XY-Sensing świadczy szeroki zakres usług od obrazowania radarowego i kalibrowania do projektowania i testowania algorytmów. Specjalizujemy się w  takich technikach jak radar z syntetyczną aperturą (SAR), radar z odwróconą syntetyczną aperturą (ISAR), radar pasywny (PCL), radar z ciągłą modulacją fali (FMCW), radar szumowy, śledzenie obiektu itp. Mamy doświadczenie w różnych dziedzinach projektowania systemów radarowych, przetwarzania sygnałów, analogowych front endów, konwersji analogowo-cyfrowej i projektowaniu na poziomie systemowym.

0%
Systemy radarowe
0%
Zaawansowane techniki przetwarzania sygnałów radarowych
0%
Dostosowywanie systemów radarowych do potrzeb klienta
0%
Radary pasywne i szumowe
Badania

Zdecydowana większość składu osobowego posiada doświadczanie akademickie i czynnie uczestniczy w przedsięwzięciach naukowych i badawczych w wymiarze krajowym i zagranicznym. W swoich szeregach mamy profesorów,  doktorów i wykwalifikowanych inżynierów, co czyni z nas jedną z najlepiej wykształconych kadr w kraju w tematyce radiolokacji i walki radioelektronicznej.
XY-Sensing – jako SME (ang. Small-Medium Enterprise) – jest aktywna na arenie międzynarodowej, będąc podmiotem rozpoznawalnym w środowisku europejskim i na świecie w zakresie technologii radarowej wykorzystywanej w szerokim spektrum systemów budowanych w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Z uwagi na swoją wiedzę ekspercką, XY-Sensing wielokrotnie zapraszany był do prac międzynarodowych konsorcjów badawczo-rozwojowych. Do największych przyznanych do finansowania dla XY-Sensing projektów z dziedziny obronności należą trzy główne europejskie strategiczne projekty finansowane ze źródeł Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF):

Advanced Radar Technology in eUROpe (ARTURO)

Projekt EDF Call 2021, realizowany w konsorcjum międzynarodowym prowadzonym przez Leonardo, Włochy

Technology Innovation for Radar European System ApplicationS (TIRESYAS)

Projekt EDF Call 2022, realizowany w konsorcjum międzynarodowym prowadzonym przez Leonardo, Włochy

Responsive Electronic Attack for Cooperation Tasks II (REACT II)

Projekt EDF Call 2022, realizowany w konsorcjum międzynarodowym prowadzonym przez Indra, Hiszpania

Navigation based on SAR (NAVISAR)

Projekt EDA Cat. B 2024, realizowany w konsorcjum międzynarodowym prowadzonym przez MBDA, Włochy

Doradztwo

XYSensing zapewnia szeroki zakres usług, od obrazowania radarowego i kalibracji po projektowanie algorytmów, wykłady i szkolenia. Specjalizujemy się w takich technikach jak:

  • radar z syntetyczną aperturą (SAR)

  • radar z odwróconą syntetyczną aperturą (ISAR)

  • pasywna koherentna lokalizacja (PCL)

  • radar fali ciągłej z modulacją częstotliwości (FMCW)

  • radar szumowy

  • śledzenie celów

Mamy doświadczenie w różnych obszarach projektowania i rozwoju radarów, w tym w:

  • przetwarzaniu sygnałów

  • interfejsie analogowym

  • konwersji analogowo-cyfrowej

  • projektowaniu na poziomie systemu

Wpieramy działalność innych podmiotów na rynku bezpieczeństwa i obronności świadcząc pomoc techniczną, konsultacje oraz podwykonawstwo i doradztwo mieszczące się w naszej sferze działalności.

Rozwój i projektowanie

Posiadając wysoce wykwalifikowaną kadrę naukowo-techniczną oraz dostęp do szerokiej bazy laboratoryjnej jesteśmy gotowi do projektowania specjalistycznych rozwiązań radarowych dostosowanych do potrzeb i wymagań klienta. Możemy także wspierać inny podmioty w przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych oraz modernizacyjno-wdrożeniowych.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami skontaktuj się z nami